| สำนักวิชาการ

 • นางปานดี คงสมบัติ

  นางปานดี คงสมบัติ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
   • นางคนึงนิจ ทองลิขิต

    นางคนึงนิจ ทองลิขิต

    หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและงานกิจการนักศึกษา
    • นางสาวยาใจ ทองคง

     นางสาวยาใจ ทองคง

     เจ้าพนักงานธุรการ
    • นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

     นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
    • นางสาวฮาซานา สุมาลี

     นางสาวฮาซานา สุมาลี

     เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
   • นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

    นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

    หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและฝึกอบรม
    • นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

     นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

     นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นักวิชาการศึกษา

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form