| สำนักวิชาการ

 • นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

  นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองฝ่ายวิชาการ
  • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
   • นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

    นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

    หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
    • นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นักวิชาการศึกษา
     • นายมุสลิม หวันมามะ

      นายมุสลิม หวันมามะ

      นักวิชาการศึกษา
   • นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

    นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

    หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา
    • ว่าที่ร้อยตรีโมหามัดซอบรี เบญญากาจ

     ว่าที่ร้อยตรีโมหามัดซอบรี เบญญากาจ

     นักวิชาการศึกษา
     • นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

      นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
   • นางสาวนัยนา จอกถม

    นางสาวนัยนา จอกถม

    หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและฝึกอบรม
    • นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

     นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

     นักวิชาการศึกษา
     • นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

      นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

      นักวิชาการศึกษา

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form