| สำนักวิชาการ

 • นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

  นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  • นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

   นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

   หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
   • นางสาวนัยนา จอกถม

    นางสาวนัยนา จอกถม

    งานหลักสูตรอนุปริญญา
    • นายภูวไนย ศรีเวชนันต์

     นายภูวไนย ศรีเวชนันต์

     นักวิชาการศึกษา
     • นางสาวยาใจ ทองคง

      นางสาวยาใจ ทองคง

      เจ้าหน้าที่หลักสูตรอนุปริญญา
  • นางปานดี คงสมบัติ

   นางปานดี คงสมบัติ

   หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและฝึกอบรม
   • นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

    นางสาวรุสมีนี บินหะยีสะมะแอ

    นักวิชาการศึกษา
    • นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นางสาวรุ่งรัตน์ เภาวิเศษ

     นักวิชาการศึกษา
     • นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

      นางสาวสุข์พิณ์ฌา ไสยวงศ์

      นักวิชาการศึกษา
  • นางกิตติมา คงโต

   นางกิตติมา คงโต

   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา
   • นางคนึงนิจ ทองลิขิต

    นางคนึงนิจ ทองลิขิต

    นักวิชาการนักศึกษา
    • นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

     นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ

     เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา
  • นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

   นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form