คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ

 • ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

  ประธานอนุกรรมการ
  • ผศ.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

   ผศ.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง

   รองประธานอนุกรรมการ
   • นายพิเชษฐ์ บุญเซียม

    นายพิเชษฐ์ บุญเซียม

    อนุกรรมการ
    • นายศุภชัย ดำคำ

     นายศุภชัย ดำคำ

     อนุกรรมการ
     • นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

      นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

      เลขานุการอนุกรรมการ
      • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

       นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

       ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ
   • นายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์

    นายถิรวิทย์ วิภาดาพิสุทธิ์

    อนุกรรมการ
    • นางกิตติมา คงโต

     นางกิตติมา คงโต

     อนุกรรมการ
     • นายสมโชค วงศ์ภิวัฒนา

      นายสมโชค วงศ์ภิวัฒนา

      อนุกรรมการ
   • นายนิติกานต์ สายศิวานนท์

    นายนิติกานต์ สายศิวานนท์

    อนุกรรมการ
    • นายทวีป วงศ์สว่างศิริ

     นายทวีป วงศ์สว่างศิริ

     อนุกรรมการ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form