ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.