| สำนักงานผู้อำนวยการ

 • นางอมราพร พรพงษ์

  นางอมราพร พรพงษ์

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

   นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
   • นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

    นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

    ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
    • นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

     นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

     หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • นางสาวจันทร์เพ็ญ ลีคำพอก

     นางสาวจันทร์เพ็ญ ลีคำพอก

     หัวหน้างานการเงิน
     • นางสาวกรวรรณ เกตุแก้ว

      นางสาวกรวรรณ เกตุแก้ว

      เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
    • นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
     • นางรัตนพร พลายด้วง

      นางรัตนพร พลายด้วง

      ประชาสัมพันธ์
      • นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

       นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
       • นางสาวนันทิชา กาลประชิด

        นางสาวนันทิชา กาลประชิด

        ประชาสัมพันธ์
    • นางรัตนพร พลายด้วง

     นางรัตนพร พลายด้วง

     หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารบรรณ
     • นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

      นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    • นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ

     หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
    • นางอมราพร พรพงษ์

     นางอมราพร พรพงษ์

     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและหัวหน้างานบุคลากร
    • นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

     นางคนึงนิตย์ สุวรรณโชติ

     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์และอาคารสถานที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
     • นางพรจิตร เชียงนางาม

      นางพรจิตร เชียงนางาม

      นักวิชาการพัสดุ
     • นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

      นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

      หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
      • นายสมพร มิตรประสาน

       นายสมพร มิตรประสาน

       พนักงานขับรถ
       • นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

        นางสาวปรียาภรณ์ ลิมลา

        แม่บ้าน
        • นางสาววราภรณ์ รักสงบ

         นางสาววราภรณ์ รักสงบ

         แม่บ้าน
         • นายอี๊ด ผกามาศ

          นายอี๊ด ผกามาศ

          คนสวน
          • นายสมเพียร ผกามาศ

           นายสมเพียร ผกามาศ

           ภารโรง

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form