| ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

  นายปริวัฒน์ ช่างคิด

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

   นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

   หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

    นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

  • นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

   นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

   หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
   • นางสาวนัยนา จอกถม

    นางสาวนัยนา จอกถม

   • นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

    นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

  • นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

   นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

   หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
   • นางกิตติมา คงโต

    นางกิตติมา คงโต

  • นางปานดี คงสมบัติ

   นางปานดี คงสมบัติ

   หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

    นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

  • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

   หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
   • นางอมราพร พรพงษ์

    นางอมราพร พรพงษ์

  • นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

   นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

   หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form