| ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

  นายปริวัฒน์ ช่างคิด

  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • นายคุณกร บุญยิ้ม

   นายคุณกร บุญยิ้ม

   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   • นางสาวสิริศรีวลี แสงภิบาล

    นางสาวสิริศรีวลี แสงภิบาล

    เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
  • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • นางพรชิต ศรีบุญจิต

   นางพรชิต ศรีบุญจิต

   หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form