| ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

  นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองฝ่ายวิชาการ
  • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   นายปริวัฒน์ ช่างคิด

   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   • นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

    นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล

    หัวกลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
    • นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

     นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

     ครูคศ.3
     • นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

      นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

      ครูคศ.3
      • นายจีรยุทธ เพชรเกตุ

       นายจีรยุทธ เพชรเกตุ

       นักวิชาการคอมพิวเตอร์
       • นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

        นางสาวอรวรรณ เพชรสวี

        เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
   • นางสาวนัยนา จอกถม

    นางสาวนัยนา จอกถม

    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
    • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

     นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

     ครูคศ.3
     • นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

      นางสาวเสาวรัตน์ ศิริคง

      ครูคศ.1
   • นางปานดี คงสมบัติ

    นางปานดี คงสมบัติ

    หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายและประกันคุณภาพ
    • นางกิตติมา คงโต

     นางกิตติมา คงโต

     ครูคศ.2
     • นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

      นางสาวจริยา แซ่ถ่ำ

      ครูคศ.2
   • นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

    นางอมรรัตน์ ดวงแป้น

    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
    • นางอมราพร พรพงษ์

     นางอมราพร พรพงษ์

     ครูคศ.3
     • นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

      นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

      ครูคศ.2
   • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    • นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

     นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

     นักวิชาการวัดและประเมินผล

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form