| ผู้บริหาร

 • นายปรารมณ์ นาคบำรุง

  นายปรารมณ์ นาคบำรุง

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

   นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
   • นางอมราพร พรพงษ์

    นางอมราพร พรพงษ์

    ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  • ดร.สมคิด นาคขวัญ

   ดร.สมคิด นาคขวัญ

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
   • นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

    นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร

    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
   • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form