| ผู้บริหาร

 • ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

   นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองฝ่ายวิชาการ
   • นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    นายปริวัฒน์ ช่างคิด

    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   • นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

    นางสาวธญารัศศ์ ทองทับ

    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
  • นางอมราพร พรพงษ์

   นางอมราพร พรพงษ์

   รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองฝ่ายอำนวยการ
   • นางปานดี คงสมบัติ

    นางปานดี คงสมบัติ

    ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form