| สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

 • นายขนบ พูลผล

  นายขนบ พูลผล

  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

   รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร

   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
   • นายสว่าง แก้วเจริญ

    นายสว่าง แก้วเจริญ

    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
    • นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์

     นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายกรีฑา ยกย่อง

    นายกรีฑา ยกย่อง

    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
    • นายนิธิกานต์ สายศิวานนท์

     นายนิธิกานต์ สายศิวานนท์

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ผศ.ดร.สาโรจน์ เผือกบัวขาว

    ผศ.ดร.สาโรจน์ เผือกบัวขาว

    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
    • นายเกรียงชัย เลิศบุญนำ

     นายเกรียงชัย เลิศบุญนำ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายอิทธพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์

    นายอิทธพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    • นายปรารมณ์ นาคบำรุง

     นายปรารมณ์ นาคบำรุง

     ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
     • นางรัตนพร พลายด้วง

      นางรัตนพร พลายด้วง

      ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ
   • นายประเกียรติ ขุนพล

    นายประเกียรติ ขุนพล

    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    • ดร.สมคิด นาคขวัญ

     ดร.สมคิด นาคขวัญ

     เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
     • นางสาวยาใจ ทองคง

      นางสาวยาใจ ทองคง

      ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form