| สภาวิทยาลัยชุมชนระนอง

 • รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร

  รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร

  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
  • นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

   นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง

   รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง
   • นางธีระนุช รัตนะพิสิฐ

    นางธีระนุช รัตนะพิสิฐ

    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
    • นายธานี วอสุวรรณ์

     นายธานี วอสุวรรณ์

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     • นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล

      นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล

      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
   • นายธนกร บริสุทธิญาณี

    นายธนกร บริสุทธิญาณี

    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ

     นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

      ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

      กรรมการ
   • นายยงยุทธ ควรศิริ

    นายยงยุทธ ควรศิริ

    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    • นายสว่าง แก้วเจริญ

     นายสว่าง แก้วเจริญ

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     • นางอมราพร พรพงษ์

      นางอมราพร พรพงษ์

      เลขานุการ
   • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล อังคณานนท์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล อังคณานนท์

    กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
    • นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล

     นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล

     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form