คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนระนอง

 • นายนิตย์ อุ่ยเด็กเค่ง

  นายนิตย์ อุ่ยเด็กเค่ง

  ประธานกรรมการ
  • นายปพนพรหม รุจินิรันตร์

   นายปพนพรหม รุจินิรันตร์

   รองประธานกรรมการ
   • นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์

    นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์

    กรรมการ
    • ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

     ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์

     กรรมการกละเลขานุการ
   • นายพัฒนพงษ์ รุจิวิวัฒนกุล

    นายพัฒนพงษ์ รุจิวิวัฒนกุล

    กรรมการ
    • นายอัครชัย เอกพันธ์พงค์

     นายอัครชัย เอกพันธ์พงค์

     กรรมการ
     • นางอมราพร พรพงษ์

      นางอมราพร พรพงษ์

      ผู่ช่วยเลขานุการ
   • นายภควัด เงยเจริญ

    นายภควัด เงยเจริญ

    กรรมการ
    • นางนิภา อุตรา

     นางนิภา อุตรา

     กรรมการ
     • นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

      นางวรรณี พุ่มสุวรรณ

      ผู้ช่วยเลขานุการ
   • ดร.ภญ.วลัยลักษรื วัทย์กิตติลักษณ์

    ดร.ภญ.วลัยลักษรื วัทย์กิตติลักษณ์

    กรรมการ
    • นายอภิชิต วรกิจ

     นายอภิชิต วรกิจ

     กรรมการ

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form