ประกาศ วชช.ระนอง ๐๒๐/๒๕๕๖ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

  • PDFพิมพ์อีเมล
Attachments:
Download this file (ประกาศสอบราคา วชช.ระนอง 020-2556.pdf)ประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง ๐๒๐/๒๕๕๖[สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ตู้ มาใช้ในราชการ]88 Kb339 Downloads
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ[รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ]449 Kb318 Downloads
Download this file (เอกสารสอบราคาจ้าง.pdf)เอกสารสอบราคาจ้าง[เอกสารสอบราคาจ้าง]813 Kb352 Downloads

    ด้วยวิทยาลัยชุมชนระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์ตู้มาใช้ในราชการ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน อัตราค่าเช่าเดือนล่ะ 24,750 บาท ผูกพันงบประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ราคากลางของการสอบครั้งนี้จำนวน 1,485,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จาก ไฟล์แนบ

ประกาศ วชช.ระนอง ๐๒๐/๒๕๕๖ สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
Home