ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖

  • PDFพิมพ์อีเมล
Attachments:
Download this file (เลื่อนสอบ.pdf)ประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖[เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖]66 Kb450 Downloads

วิทยาลัยชุมชนระนอง ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  รายละเอียดตามหนังสือในไฟล์แนบ

ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖
Home