• PDFพิมพ์อีเมล

 

   

ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
           
           
   

27460044 2065106087044084 4028118350841904580 n

 
    นายปริวัฒน์ ช่างคิด    
    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
    |    
           
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลป

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 27460044 2065106087044084 4028118350841904580 n  

 27750838 2065106350377391 3063285862077882042 n

   27460044 2065106087044084 4028118350841904580 n  27657819 2065105963710763 3465731477622913728 n
 นายปริวัฒน์ ช่างคิด   นายคุณกร บุญยิ้ม    นายปริวัฒน์ ช่างคิด นางพรชิต ศรีบุญจิต
                       |      
     27540320 2065105877044105 8161122578298473562 n      
    นางสาวศิริศรีวลี แสงภิบาล      
           
           
           
Homeโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต