ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  • PDFพิมพ์อีเมล

ปรัชญา

วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

"วิทยาลัยชุมชนระนองจัดการศึกษาโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน"

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2. จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

3. จัดการศึกษาโดยเน้นตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

4. ทำการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน

5. จัดตั้งศูนย์ผลิต และให้บริการสื่อที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

doc03102520131217152310.pdf-page-001 resized

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

link-moelink-mualogoiccscooperateมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ssruvecginfostdloantcuteachertvtqfheaderlinkaseansbanner-aseanlaw2combanner 3111IMG005822

แบบสำรวจ

ท่านมีความพอใจเพียงไดในการใช้บริการเว็บไซต์นี้


ผลลัพธ์
Homeเกี่ยวกับเราปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ