ประวัติวิทยาลัยชุมชนระนอง

  • PDFพิมพ์อีเมล

          

 

 

          วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการระจายการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสเท่าเที่ยมกัน ที่จะเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต โดยยึดหลักการตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" รัฐบาลจึงกำหนดไว้ในนโยบายที่แถลงต่ รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 ด้านการศึกษาข้อที่ 4 ว่า จัดให้มีวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังแคลนสถานบันอุดมศึกษา

          วิทยาลัยชุมชุมชนระนอง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง ที่จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น พร้อมกับอีก 9 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร อุทัยธานี สระแก้ว หนองบัวลำภู มุกดาหาร บุรีรัมย์ นราธิวาส และระนอง โดยวิทยาลัยชุมชนระนองได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2545

          วิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2545 ระยะแรก ใช้สถานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดระนอง เป็นสถานที่ตั้งการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานวิทยาลัยชุมชนแม่ข่าย และมีสถานที่ศึกษาที่เป็นเครือข่าย อีก 3 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคระนอง, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

         ในปีพ.ศ.2546 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ย้ายสำนักงานวิทยาลัยชุมชนระนอง อยู่ที่อาคารพาณิชย์ เลขที่ 7/20-21 ถ.ผาดาด ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง และวันที่ 29 กันยายน 2548 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ 2/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นสำนักงานถาวร มีเนื้อที่ 7 ไร่ โดยได้รับมอบที่ดินที่ราชพัสดุเดิมเป็นที่ตั้ง สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ถูกยุบเลิกไป 

         และวันที่ 29 กันยายน 2548 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ 2/4 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นสำนักงานถาวร มีเนื้อที่ 7 ไร่ โดยได้รับมอบที่ดินที่ราชพัสดุเดิมเป็นที่ตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ถูกยุบเลิกไป ในปีพ.ศ. 2545-2549 มีสถานที่จัดการศึกษาที่กระจายอยู่ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งมีทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

doc03102520131217152310.pdf-page-001 resized

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

link-moelink-mualogoiccscooperateมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ssruvecginfostdloantcuteachertvtqfheaderlinkaseansbanner-aseanlaw2combanner 3111IMG005822

แบบสำรวจ

ท่านมีความพอใจเพียงไดในการใช้บริการเว็บไซต์นี้


ผลลัพธ์
Homeเกี่ยวกับเราประวัติวิทยาลัย