วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทรินิดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 • PDFพิมพ์อีเมล

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนระนอง เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทรินิดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยผู้สมัครมีคุณสมัติดังนี้

 • จบปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่เกิน 50 ปี.
 • สัญชาติไทย.
 • ปฏิบัติงานในภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่น.
 • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี.
 • ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย.
 • กรณีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีตำแหน่งวิชาการในน้อยกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์.
 • กรณีบุคลากรภาครัฐ/สถานศึกษา ต้องมีตำแหน่งน้อยกว่าชำนานการพิเศษหรือเทียบเท่า
 • สนใจทำวิจัยเชิงคุณภาพ/เชิงปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ รวมถึงใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ในไฟล์แนบด้านบน

และท่านสามารถดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยกดลิงก์นี้  https://goo.gl/forms/gC4iCb5XcCTjrSJk1

ประชาสมพนธ2

วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม
Home