ประกาศ ***รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการอบรม "ผู้นำเที่ยว (Tour Leader Training)" รุ่นที่ 1 พร้อมกำหนดการจัดอบรม

  • PDFพิมพ์อีเมล

ทางวิทยาลัยชุมชนระนอง

ได้ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรม "ผู้นำเที่ยว (Tour Leader Training) รุ่นที่ 1"

 

สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ.... 1) รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ

 

เรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามรายชื่อกรุณา มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เริ่มเวลา 13.00 น.

ตามกำหนดการดังกล่าวที่แนบกับประกาศ และตารางการจัดอบรม

 

สอบถามข้อมูล โทร. 077-321-068 กด 3 กลุ่มบริการวิชาการและฝึกอบรม ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ***รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับการอบรม
Home