วิทยาลัยชุมชนระนอง ต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยชุมชนระนอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยาลัยชุมชนพังงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาัลยชุมชนระนอง และ นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนพังงา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด และปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ระหว่างบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนอง และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา บรรยากาศเป้นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเอง

 

 

 

 วิทยาลัยชุมชนระนอง ต้อนรับ วิทยาลัยชุมชนพังงา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา
Home