กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมี มีนายปรารมณ์ นาคบำรุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้เชิญอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี เป็นวิทยากร รวมไปถึงคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยชุมชนพังงา ร่วมสังเกตุการณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดระนอง
Home