วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดอบรมหลักสูตรอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดอบรมหลักสูตรอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง ภายใต้โครงการจัดการความรู้อาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางด้านอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง ในวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยชุมชนระนอง

 

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดอบรมหลักสูตรอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง
Home