มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 2560

  • PDFพิมพ์อีเมล

  โครงการมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 2560 โดยมี อาจารย์ชริตา บุญเรื่อง หัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและบริการเครื่อข่าย หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน ต่อ นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ประธานเปิดงาน

  ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง และกิจกรรมการประกวด

- Prince & Princess of RNCC 2017
- Best Photogenic Boy & Girl 2017
- RNCC Popular Vote 2017

-Best Photogenic Boy & Girl

โดยได้รับเกียร์ติจาก

- คุณแสงเดือน ทองเมืองสัก ผู้จัดการสถานีวิทยุ อสมท. ระนอง
- อาจารย์เอกลักษณ์ บัวพูล โรงเรียนเทศบาลตำบลเขานิเวศน์
- อาจารย์เกรียงไกร กองสินธุ์ 
- คุณกรรณิกา เอี้ยวตระกูล เลขาธิการสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคใต้
- อาจารย์นิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

- นายไพรสณฑ์ ผลิพัฒน์ ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดระนอง และผู้เรียนหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพ

ให้เกียร์ติเป็นคณะกรรมการผู้ติดสินการประกวดดังกล่าว

  ซึ่งผลการประกวดเป็นไปดังต่อไปนี้

1. รางวัล Prince of RNCC 2017 ได้แก่ นายพัชรดนัย สวัสศรีดิกุล นักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.เมือง

2. รางวัล Princess of RNCC 2017 ได้แก่ นางสาวรุ่งฤดี ซื่อสัตย์  นักศึกษาสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อ.เมือง

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Prince of RNCC 2017 ได้แก่ นายกิจจา แสงสว่าง นักศึกษาสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อ.เมือง

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Princess of RNCC 2017 ได้แก่ นางสาววรกมล ชูประสงค์ นักศึกษาสาขาวิชา การจัดการทั่วไป อ.เมือง

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Prince of RNCC 2017 ได้แก่  นายอนวรรษ จันทดวง นักศึกษาสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อ.กะเปอร์

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Princess of RNCC 2017 ได้แก่ นางสาวกวิลนารถ พิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น อ.กะเปอร์

7. รางวัล RNCC Popular Vote 2017 ได้แก่ นางสาวภคพร ประสงค์ผล นักศึกษาสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย อ.กะเปอร์

8. รางวัล Best Photogenic Boy 2017 ได้แก่ นายประพัทธ์ ตุลยสุข  อ.กระบุรี

9. รางวัล Best Photogenic Girl 2017 ได้แก่ นางสาววรกมล ชูประสงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 
  #ขอขอบคุณ หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต ในการสนับสนุน การผูกผ้าในการประดับเวทีกิจกรรม

  บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน เป็นการสนับสนุนความสามารถของนักศึกษา และเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ และเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการระดับภาคต่อไป

 
 
 
มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชนระนอง 2560
Home