กิจกรรมรำลึกบุญคุณครู 2560

  • PDFพิมพ์อีเมล

กิจกรรมรำลึกบุญคุณครู 2560 โดย อ.กิตติมา คงโต หัวหน้างานบริการและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานต่อ นายปรารมณ์ นาคบำรุง ประธานในพิธี ภาใต้หัวข้อ

"พระคุณครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เสิศลำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"

 

กิจกรรมรำลึกบุญคุณครู 2560
Home