ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยชุมชนระนอง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ในสังกัดวิทยาลัยชุมชนระนอง รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
Home