นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการบรรยายเครือข่ายการจัดการศึกษา

  • PDFพิมพ์อีเมล

      ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปรารมณ์  นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการบรรยายเครือข่ายการจัดการศึกษา โดยได้คำเชิญจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกศิลป์ราษรฎ์พัฒนา สพป.ระนอง  เพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระนอง ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการเพื่อค้นหาโรงเรียนยอดนิยมขนาดเล็กระดับประเทศ 

S  26247189

1111 0

S  26247190

นายปรารมณ์  นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการบรรยายเครือข่ายการจัดการศึกษา
Home