พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  • PDFพิมพ์อีเมล

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.สิริกร มณีรินทร์ (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายวีระชัย กวีธระวัฒน์ ผู้อำนวยการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานสภา ผอ.วิทยาลัยคณะกรรมการชุมชนภาคใต้ 7 จังหวัด ว่าด้วยเรื่องบูรณาการหลักสูตรร่วมกันเพื่อต่อเนื่องให้ นศ.วชช.ได้ศึกษาต่อเนื่อง จนจบ ป.ตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Home