นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับนโยบายจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

  • PDFพิมพ์อีเมล

  นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับนโยบายจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

นายปรารมณ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับนโยบายจากนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
Home