ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 1

  • PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 1

สามารถรายชื่อดาวน์โหลดตาม Link นี้ได้เลยค่ะ

เริ่มลงทะเบียนรายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 10.00 น. 

หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560

ประกาศตารางในวันที่ 8 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น.

สอบถามได้ที่...งานหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ โทร. 077-821068 กด 2  หรือ อ.ปานดี  คงสมบัติ โทร. 081-956-2936

ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ(ทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 1
Home