กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ถวยเทียนพรรษา) 2558

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา นำโดย นายปรีชา  หนูน้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมด้วย คณาจารย์  บุคคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วย 

22 resize  12 resize  13 resize  15 resize  16 resize  17 resize  18 resize  2 resize  21 resize  31 1 resize  32 resize  41 1 resize  42 resize  51 1 resize  52 resize 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ถวยเทียนพรรษา) 2558
Home