วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558

  • PDFพิมพ์อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติมา คงโต หัวหน้ากลุ่มงานบริการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้ารับประกาศเกรียติคุณ ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และแสดงความยินดีกับ ดาบตำรวจสำรวย รัญเวศ และ ดาบตำรวจถนนม ช่วยจันทร์ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยชุมชนระนอง ที่เข้ารับรางวัล ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันคะ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
Home