เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

  • PDFพิมพ์อีเมล

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

 

อัตลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนระนอง

 "จิตอาสา พัฒนาชุมชน"

     "จิตอาสา" หมายถึง มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

     "พัฒนาฃุมชน" หมายถึง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง      และประกอบอาชีพในชุมชน

เอกลักษณ์ วิทยาลัยชุมชนระนอง

 "สร้างคน สร้างอาชีพ"

    "สร้างคน" หมายถึง วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อเปิดโอกาศทางการศึกษาให้คนในชุมชน มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม สามารถพึ่งตนเองและศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น

    "สร้างอาชีพ" หมายถึง หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th

Homeเกี่ยวกับเราอัตลักษณ์ เอกลักษณ์