สรุปภาพกิจกรรมจัดอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ปีงบประมาณ 2557

ไตรมาสที่ 2

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุมฮีญาบ 1 (13 - 22 ม.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การทำหนังสือpop up (ศิลปะการพับกระดาษ) 1 (26 - 30 ม.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย 1 (28 ม.ค. - 1 ก.พ. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2 (3 -12 ก.พ.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3 (5 ก.พ. - 5 มี.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 2 (ปาท๋องโก๋) (24 - 28 ก.พ. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 3 (ซาลาเปา) (25 ก.พ. - 1 มี.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาพม่าสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน 1 (27 ก.พ.-12 มี.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 2 (11 - 15 มี.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 3 (11 - 15 มี.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 4 (ปาท่องโก๋) (24 - 28 มี.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 5 (กะหรี่ปั๊บ) (24 - 28 มี.ค.57)

ไตรมาสที่ 3

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 6 (10 - 20 เม.ย. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 (23 - 29 เม.ย. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ 1 (14 -15 พ.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนฯ 1 (22 - 26 พ.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 1 (7 - 8 มิ.ย. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 1 (14 มิ.ย. - 5 ก.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 4 (14 มิ.ย. - 2 ส.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ขนมไทยและอาหารว่าง 7 (25 - 29 มิ.ย. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร เรียนรู้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 5 (26 มิ.ย. - 24 ก.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 2 (30 มิ.ย.- 3 ก.ค.57)

ไตรมาสที่ 4

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2 (4 - 11 ก.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 3 (7-10 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุมฮิญาบ 2 (9 -18 ก.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 3 (12-18 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 4 (15 -18 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 4 (19 - 26 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 5 (19 - 20 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 6 (21 - 24 ก.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 5 (26 ก.ค. - 9 ส.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 6 (28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปรับพื้นฐาน 7 (18 - 21 ส.ค.57)

สรุปภาพกิจกรรม - หลักสูตร ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 7 (25 ส.ค. - 3 ก.ย. 57)

 

as

นายปรารมณ์ นาคบำรุง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง

ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
ด้านวัฒธรรมการแต่งกาย

bannerm

รวมลิงค์หน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

2/4 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม

ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง 85000

โทรศัพท์ 0-7782-1068

โทรสาร 0-7782-3326

Webmaster :

webmaster@rncc.ac.th