กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

  • PDFพิมพ์อีเมล

1003947 556376054434732 1663281994 n

#ประกาศ #ประกาศ
วิทยาลัยชุมชนระนอง กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ปกครองท้องถิ่น12/การจัดการ7/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ11/การศึกษาปฐมวัย10)
เข้าร่วมปัจฉิมพร้อมกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่หัวหน้าสาขาวิชาแต่ละสาขา

นักศึกษาต้องนำหลักฐานมาดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาใบแสดงเกรด (Transcript)
หรือที่กลุ่มบริการและกิจการนักศึกษา 
 077-823-326 อ.กิตติมา คงโต
#ปล.1 : แต่งกายชุดนักศึกษาทุกคน
#ปล.2 : กำหนดการฉบับบสมบูรณจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งน่ะครับ^^
#ปล.3 : ร่วมรับรับฟังแนวคิดการทำงาน//การศึกษาต่อ//การกล่าวอำลาโดยนักศึกษารุ่นน้อง//การแสดงจากรุ่นน้อ

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
Home