สำนักวิจัย

สำนักวิจัย

sarabun-03

# Title Version Description Size Hits Download
64-09-28ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ 2.81 MB 130 Download Preview
64-09-27ขอเชิญร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 1.18 MB 113 Download Preview
64-09-20การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยประกอบนำเสนอ 613.14 KB 169 Download Preview
64-09-07การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการปรับโฉม 1.65 MB 148 Download Preview
64-08-25ขอเชิญร่วมกิจกรรมU2Tต้านภัยโควิด 911.31 KB 137 Download Preview
64-08-19ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศน์เฉพาะภูมิภาคฯ 643.07 KB 173 Download Preview
64-08-16ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูล ปุ๊ย ข้าว สมุนไพรทางเลือก 915.12 KB 126 Download Preview
64-08-06ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังสัมนาโครงการducation ์ฎ)ธ โฯฑ๊2021 1.70 MB 115 Download Preview
64-08-02ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 842.50 KB 162 Download Preview
64-07-16การประเมินชุมชน องค์ อำเภอและจังหวัดคุณธรรม 1.77 MB 121 Download Preview
64-07-14ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาการสอนในยุคดิจิทัล 1.52 MB 142 Download Preview
64-07-07การประกันคุณภาพการศึกาาภายใน วชช 5.56 MB 130 Download Preview
64-07-02ขอเชิญส่งขอเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 508.54 KB 121 Download Preview
64-06-08เชิญประชุมปฎิบัติการโครงการ Digtal Transcript 1.81 MB 173 Download Preview
64-06-08การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.ระนอง 1.15 MB 166 Download Preview
64-05-19การดำเนินโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 857.80 KB 135 Download Preview
64-05-06เชิญเข้าร่วมพิธีลงนานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพฒนาบุคลากร 893.50 KB 130 Download Preview
64-04-16เชิญประชุมโครงการ Digtal Transcriptผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.29 MB 167 Download Preview
64-04-02ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1.08 MB 138 Download Preview
64-03-29แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม อาบน้ำแร่ 2564 1.77 MB 146 Download Preview
64-03-29เชิญประชุมปฎิบัติการ เรื่อง เครือข่าย ครั้งที่ 42 1.85 MB 141 Download Preview
64-02-25หลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้าน Digtal Literacy ฯ 1.15 MB 136 Download Preview
64-01-13เข้าร่วมโครงการให้บริการ Digtal Transcript 1.57 MB 123 Download Preview
64-01-06การจัดทำคำของงบประมาณวิจัยกลุ่ม Fundamental Fund 745.69 KB 151 Download Preview
63-12-16เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ 1.43 MB 129 Download Preview
63-12-15เชิญประชุม การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 1.23 MB 149 Download Preview
63-11-10เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย 2.68 MB 139 Download Preview
63-11-05การประกันคุณภาพภายใน วชช 1.02 MB 131 Download Preview
63-10-06เชิญเข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัด 568.11 KB 130 Download Preview
63-10-01แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือ 1.80 MB 136 Download Preview

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form