ประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

             ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนระนอง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดรับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนั้น
             ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้พิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสมของผู้สมัครตามรายละเอียดแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบ

 

----รายละเอียดดังแนบ---

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form