เรื่อง ลดค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประกาศวิทยาลัยขุมชนระนอง
เรื่อง ลดค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 62,63 และ 64)

 

 

----รายละเอียดดังแนบ---

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form