ภาพบรรยากาศการพิจารณาคัดเลือกการออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนระนอง RNCC 20th Anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนระนอง

 
 
 ภาพบรรยากาศการพิจารณาคัดเลือกการออกแบบตราสัญลักษณ์ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนระนอง RNCC 20th Anniversary เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยมีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
2. นางวรรณี พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
3. นางอมราพร พรพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
4. นายธานี วอสุวรรณ์ ผู้แทนคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนฯ
5. นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ
6. นางกิตติมา คงโต ผู้แทนอนุกรรมการวิชาการฯ
7. นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ครู คศ.3
8. นางสาวชริตา สินภัทรวรากุล ครู คศ.3
*ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านE-mailที่ท่านส่งผลงาน
*ผู้ร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านE-mailที่ท่านส่งผลงาน
**จะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566**
 
4017292318101205944568024905508869869073622n
4017289128101206244567997367156965143353060n
4017198938101202511235031375324681197356735n
4017020648101202344568383216084287521233086n
4016989838101206677901287673721364185700444n
4016838268101202744568344931627261688461762n
4016605848101213944567221106221403030047696n
4016573368101206644567951038162018701613862n
4015704128101206477901303180485833695473371n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form