โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดกิจกรรมWork shop “การสาธิตทำเครื่องประดับดิ้นโบราณ และการทำแม็กเน็ตจากแผ่นดินขาว” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดกิจกรรมWork shop “การสาธิตทำเครื่องประดับดิ้นโบราณ และการทำแม็กเน็ตจากแผ่นดินขาว” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องในวัน พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ณ ค่ายเจ้าเมืองระนอง ทั้งนี้การจัดงานวันคอซู้เจียง เพื่อให้ประชาชนชาวระนองและผู้ที่มีความเคารพศรัทธาได้ร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดี ความซื่อสัตย์สุจริต ของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนอง และเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน เข้าร่วม Work shop สร้างสรรค์ผลงานจากฝีมือตนเอง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีชิ้นเดียวในโลก
 
3489980671507129845567623257166205291738387n
3493159422606985064580077929644872903964364n
3493209412603132899913411219870896004810054n
34930476716579929913312834959027551070435871n
34929782112383302970530312680172809767730113n
34929606211872669952760438349023979388699384n
3491937596132045074231897946599547929151513n
34912733521512274550698524483443366865469104n
3491271205724519483343538142992827720890715n
349119317986675366015069940957247178436494n
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form