คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนระนอง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ณ บริษัทโอท๊อปมาดเท่ จังหวัดชุมพร

 
คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนระนอง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ณ บริษัทโอท๊อปมาดเท่ จังหวัดชุมพร
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนระนอง นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาการจัดการ ภายใต้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ณ บริษัทโอท๊อปมาดเท่ จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายถาวร สงคราม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า พร้อมนำนักศึกษาเข้าชมขั้นตอนการผลิตต่างๆภายในโรงงาน จวบจนสู่ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นแนวทางให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำไปต่อยอดความคิดในการประกอบอาชีพหรือเป็นช่องทางการสร้างรายได้ในอนาคต
ขอขอบคุณสถานที่ : บริษัท โอท๊อปมาดเท่ จังหวัดชุมพร
 
3487061752134279648817924379001714887106472n
3490771657727649877701818376576515192774672n
3489826697308433054610725241862742758441481n
348907235585724527031033933782908183007214n
34890069813317393142236203529157800617302672n
3485838435530297767710582052073205225559027n
3488550687478187637506903115149766704736214n
34871474733242145478413486873847824223629685n
3485523019639327446520949210279186640804424n
34870994712687279837281797630854537001784830n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form