วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567 วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรองรับการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) พร้อมประชุมกลุ่มย่อยตามสาขาวิชา ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
4480696369542427267112543236030035381443345n
4480675209542428400445767791034876972789720n
4480664039542425467112722752956279964765922n
4480654609542451633776775642252326862631577n
44804899995424291004456936197127524111199n
4480483939542418100446795416225820158521334n
4480412419542429133779021141583449244752885n
4480278349542425833779355977733382715445182n
4480204929542444067110866028399819189343476n
4480195019542425900446016446611332147733959n
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form