วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมทบทวน Feedback Reportเพื่อจัดทำ Improvement Plan ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนระนองเข้าร่วมกิจกรรม ทบทวน Feedback Reportเพื่อจัดทำ Improvement Plan ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ภายใต้โครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2567 โดยว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายการทบทวน Feedback Reportเพื่อจัดทำ Improvement Plan ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง
 
447895798954228300046030317996922160754799n
4474540019542285633793372832622392731024284n
4480696689542285533793384028324441173119843n
448050910954229580045902160667521264879952n
4481033189542283067126967711850303976754990n
4480678069542285133793423545271427068602257n
448066521954228466712680275260730991154749n
4479950729542281400460461297083190814649971n
4479941439542281033793833961486608596703292n
4479711569542284567126815903721849338330692n
 
 
 
 
 
 
 
 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form