previousprevious
nextnext
Slider

วิทยาลัยชุมชนระนอง ยินดีต้อนรับ

วิทยาลัยชุมชนระนองเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จิตอาสา
พัฒนาชุมชน
สร้างคน
สร้างอาชีพ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาCHECOcheqa onlineกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากฎหมายกลุ่มอาเซียนUninetโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ThaiMooc

170000 +

ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม

4 +

ศูนย์การเรียนรู้

16 +

ปีแห่งประสบการณ์

50 +

รางวัลแห่งความภาคภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ/คำสั่ง/เรื่องแจ้ง

 

300/1 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

 

Tel. 0-7782-1068

Fax. 0-7782-3326

 

ranong-iccs@rncc.ac.th

ติดตามข่าวสาร

ระบุที่อยู่อีเมล์แล้วกดปุ่ม "ติดตาม" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเรา.

Please enable the javascript to submit this form